Suodatinluokat ja ilmanvaihdon tehtävä

Ilmanvaihdon suodatin luokat; vanha EN779 / uusi ISO 16890 -standardi

Uusi ISO 16890 -standardi yleisilmanvaihdon suodattimille astui voimaan 1.7.2018, joka korvasi  vanhan EN779:2012 -standardin. Spekseiltään tiukempi, maailmanlaajuinen ISO 16890 auttaa parantamaan sisäilman laatua, helpottaen vertailua eri suodattimien välillä. Erotusaste mitattiin aiemmin vain yhdessä hiukkaskoossa (0,4 μm), nyt kolmessa kokoluokassa: erotusaste ePM1 (kokoluokka 0,3-1μm), erotusaste ePM2,5 (kokoluokka 0,3-2,5μm) ja erotusaste ePM10. (kokoluokka 0,3-10μm) Suodattimien valinnassa suodatusluokan, syvyyden ja mahdollisen pussilukumäärän lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös ilmansuodattimien ilmavirtaan ja sen synnyttämään painehäviöön. Painehäviön muuttuminen suodattimen kuormituksen aikana vaikuttaa oleellisesti puhaltimien sähköenergian kulutukseen.

 

Vanha EN779 ISO 16890 ePM1 ISO 16890 ePM2,5 ISO 16890 ePM10 ISO 16890 Coarse
G1  - -  - >30 %
G3  -  -  - >50 %
G4  -  -  - >60 %
M5  - <40 % >50 %  -
M6  - 50-60 % >60 %  -
F7 50-70 % >65-80 % >80 %  -
F8 70-85 % >80 % >85 %  -
F9 >80 % >90 % >95 %  -
0,4μm 0,3-1μm 0,3-2,5μm 0,3-10μm  

 

 

Suodattimien vaihto ja käyttöikä

Puhtaat ilmanvaihdon suodattimet takaavat ilmanvaihtolaitteesi parhaan toimivuuden. Suodattimien ansiosta rakennuksen ilmanpaine säilyy optimaalisena, eivätkä pölyt ja kosteus vaivaa. Suodattimien vaihtoväliin uusi standardi ei ota kantaa. Tässä pätee samat käytännöt kuin aikaisemmin; suodattimien käyttöikä on suodatin- ja sijaintikohtaista. Suodattimia kannattaa vaihtaa useammin eritysesti silloin, kun asunnossa on kotieläimiä, halutaan minimoida allergiariskit, asunto sijaitsee runsasliikenteisten katujen tai teollisuusalueiden läheisyydessä. Silminnähden likaiset suodattimet on aina vaihdettava viipymättä.

Suodattimia pitäisi kuitenkin vaihtaa vähintään kerran kaksi vuodessa, jotta haju ja mikrobikasvusto eivät aiheuttaisi ongelmia. Suodatinta voi vaihtaa myös paine-eron perusteella. Yleisesti tätä tapaa käytetään, jos energiankulutukselle on asetettu tarkempia vaatimuksia. Emme suosittele suodatinta imuroitavan, koska imuroinnissa suodatinkuitukangas voi vaurioitua ja mahdolliset vaaralliset mikrobit päästä huoneilmaan.

 

Mitä tapahtuu, mikäli suodattimia ei vaihdeta?

Suodatinvaihdon laiminlyöminen pilaa asunnon sisäilman. Tukkeutuneiden suodattimien läpi asuntoon ei virtaa enää riittävästi puhdasta ilmaa. Suodattimeen kertynyt pöly ja lika voi yhdessä lämmön sekä kostean ilman kanssa muodostaa kasvualustan homeelle. Likaiset ja tukkeutuneet suodattimet kasvattavat myös ilmanvaihtokoneen energian kulutusta.

 

Ilmanvaihdolla on tehtävänsä

Ilmanvaihdon tehtävä on vaihtaa ilmaa tilassa ja poistaa ilmasta epäpuhtauksia.

Tärkeää on se, että suodattimet ovat kunnossa. On olemassa näyttöä siitä, että ainakin osa sisäilmaongelmista on johtunut puutteellisesta ilmastoinnista. Home- tai kosteusongelman juurisyy on usein ilmanvaihto-ongelma. Ilmanvaihdon toimivuus on oleellista erityisesti tiiviiksi suunnitelluissa uusissa rakennuksissa. Puhdas sisäilma on yksi arjen tärkeimpiä asioita, joten muista vaihtaa ilmastoinnin suodattimet ajoissa!

  

Puhdas ilma on parasta hengittää!