Kilpailusäännöt

1. Järjestäjä
Kampanjan järjestäjä on Suodatinmestarit Oy. Tämä kampanja tai mikään sen osista eivät ole Metan/TikTokin järjestämiä tai millään tavalla tukemia.

2. Kampanja-aika
Kampanja-aika ilmoitetaan erikseen kilpailupäivityksessä/-sivulla. Osallistumista ei hyväksytä ilmoitetun kampanja-ajan päättymiseen jälkeen.

3. Voittajien valinta ja palkinnot
Suodatinmestarit pidättää oikeuden valita tai arpoa kilpailun voittajat kilpailutilapäivityksessä tai kilpailusivulla mainitulla tavalla. Jos voittaja kieltäytyy palkinnostaan, hänen sijalleen valitaan toinen osallistuja. Palkinnot ilmoitetaan erikseen kilpailutilapäivityksen tai kilpailusivun yhteydessä, eikä niitä voi muuttaa rahaksi. Mikäli arvottu voittaja ei vastaa 2 viikon kuluessa arvontavoittoon, arvomme uuden voittajan.

4. Osallistumiskelpoisuuden rajoitus
Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Suomessa asuvat, täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Alaikäinen saa osallistua kilpailuun vain huoltajan luvalla.

5. Henkilötietojen käsittely
Kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan lupaa. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

6. Kampanja-aineiston käsittely
Suodatinmestarit voi käyttää kampanjaan lähetettyjä kuvia ja tarinoita markkinoinnissaan sekä julkaista voittajan etunimen ja paikkakunnan hänen tavoittamisekseen.

7. Järjestäjän vastuunrajoitus
Suodatinmestarit ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

8. Väärinkäytökset
Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

9. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Kaikki kampanjaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.